Diálogo por sobre o oceano | O GLOBO, 02 de setembro de 2017